Hy le con dang pdf

Posted on Category:Coffs Harbour

Hy le con dang pdf
Giác Linh Hòa Thượng thượng HUYỀN hạ HY con người trong tương quan với đồng loại, với môi trường sống. Vì sự tồn tại của cá nhân không thể đơn độc, mà tồn tại là tồn tại với, tồn tại vì. Con người là sinh vật quan trọng nhất – Đức Phật từ con người mà thành Phật – vì nó có những đặt
con daâng leân trong traùi tim B7 con. Em Neáu C con daâng E7/B leân Cha Am cuûa leã hy beù trong traùi tim con. A sinh Em thì con daâng leân B nghìn gioït moà hoâi Am cuûa caû Em nhaân B7 loaïi. Em cuûa leã hy sinh con daâng leân ..
chải nuôi đàn con trẻ dại. Các em thiếu ăn, thiếu mặc, suốt ngày chỉ được dạy bài học lao động và căm thù. Và rồi một đêm, em đã vượt biển ra đi, một mình, như tôi cách đây nhiều năm, bất chấp hiểm nguy, mang theo hy vọng và tương lai của cả gia đình. Tại những trại tiếp cư, em ngóng chờ từng ngày

PDF. MP3 UTube. Bài Ca Dâng Hiến . Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền con biet lay chi ma tien dang, dang len dang len Chua Hai Dong . Hải Ánh . PDF . MP3 UTube. Con muốn dâng Ngài . Con muốn dâng lên Ngài bánh từ hạt lúa vàng tươi
Bài hát cua le doi con do ca sĩ V.a thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat cua le doi con – V.a ngay trên Nhaccuatui.
con trên con bao thánh tháng kính hiến lãng tiến dâng quên dâng thân ân Cha mình tình hiền làm Ngài làm của ban hy lễ phúc lễ tình đời tình yêu. con. yêu. Giờ Giờ Cầu đây đây xin trên con Cha bàn nguyện nhân thờ cầu, hiền nguyện cầu nhận dâng xin của Chúa Chúa lễ bánh thứ chúng thơm tha con rượu tội cùng ngon
Yêu thương con nên Chúa không ngại hy sinh cho con được vui sống. Ôi cao siêu con biết lấy chi mà đền đáp được tình Chúa yêu thương con. 2. Vì tình yêu Chúa tôi không ngại là Ngài đã đến với dương gian trong ngày lạnh giá.
Title: Encore: C:Music EncoredangleXinDangL Author: power Created Date: 7/2/2001 8:14:38 AM
puon hoang DANG LE, H. HY TẾ TUYỆT VỜI . THANH LAM . 1/ Đoàn con dâng lên Cha này hy lễ thánh thiêng diệu huyền. Là chiên con hy sinh tự hiến tế để nên cuộc sống, đồi CAN VÊ loang máu hôm nào,Người chịu treo trên Thánh Giá cao. Rồi phục sinh vinh thắng khải hoàn,mở ra phúc vinh ngàn đời. ĐK: Xin dâng Cha này lễ hy sinh giao
b24 113. 1. 2. 3. __ˆ««« « «««« T¿a ñÒi Tình ˆ can khoan nÜÖng Con Daâng Hy Leã Naøy ˆ««« « ««« « nÖi vê dung Dm _ˆ cûa tình chiŠu
Hy Leã Cuoái Cuøng 3. Laïy 4. Laïy 1. Laïy 2. Laïy Chuùa! Chuùa! Chuùa! Chuùa! Gm Ngaøi Troïn Ñieàu Troïn töø ñôøi maø ñôøi bi con con con Cm xoùt ñaõ khaán ñaõ thöông tin xin daâng muoân yeâu ñeâm cho vaøn, Ngaøi, ngaøy, Ngaøi, Gm phaän troïn ñieàu troïn baày ñôøi maø ñôøi toâi con con con F bieát phoù thieát böôùc bao daâng tha
Hôm nay hân hoan hai người bước lên đền thánh

Hy Lễ Cuộc Đời Thúy Anh – NhacCuaTui

https://youtube.com/watch?v=DbQwuDxu8lg


Daâng Ngaøi Hy Leã thuvienbao.com

Như Lễ Hy Sinh – Ca Đoàn Hợp Xướng Pio X5 (100%) 1 vote Incoming search terms:thanh ca pdf nhu le hy sinhNhư Lễ Hy Sinh – Ca Đoàn Hợp Xướng Pio X
2/04/2017 · Sáng tác Văn Chi Ca đoàn Dầu Tiếng Tải PDF tại http://www.dinh.dk/pdf/hylecondang.pdf.
“Hát là cầu nguyện 2 lần” Nếu bài hát không nghe được xin báo lỗi giúp chúng con! Cảm ơn Cảm ơn Hy lễ cuối cùng – Bích Vân – Việt Thắng
Dâng con dâng của lễ, dâng con dâng tình yêu. Của lễ là tình yêu chân thành con tiến dâng Của lễ là tình yêu chân thành con tiến dâng Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Tổng hợp bài hát Dâng Lễ bản Dâng Lễ pdf encore sibilus download Dâng Lễ rất nhiều bài hát thánh ca hay.
Giang AÂn Hy Leã Con Daâng 1. Xin 2. Gieo yeâu daâng – su thöông tim leân Cm daâng con ñi ly nguyeän vaøo lôøi
Con dâng kinh nguyện trầm, xin dâng lên trong rượu nồng, trong một tấm bánh. Dâng Thay Cho Người Như sông về biển, như thuyền về bến, thân tôi về với cát bụi, cát bụi phôi pha.


hy con lên thÜÖng sinh dâng nguyŒn t¿a là là xin trÀm Ç©i mÒ Am œ. #œ œ œ Cha hÜÖng con hôi dû tÕa tr†n nh†c tình bay niŠm nh¢n tha t§i dâng vun F ˙ thÙ. Chúa. Chúa. x§i. Am & ### J œ, j œ œ. œ Cho Cho Trong Xin hÒn ÇÜ®c ngÀn ÇÜ®c con nhÜ nhÜ dâng D j #œ œ œ œ trinh hi‰n pha lên trong lÍ lê Cha không dâng bên lòng D œ. œ œ œ
1. Con 2. Với xin tấm dâng bánh lên chén Ngài rượu những kết linh tinh hồn từ lìa cuộc đời đời mong con tìm thành về tâm quê dâng hương hy mới. lễ. Đây Đây linh muôn hồn vàn mẹ lời cha, kinh, thân) đây đây linh lao hồn nhọc bạn đời bè, mình, dâng dâng lên lên Ngài ngài xin xin thương thương lắng dủ
7/01/2013 · Trực Tiếp Mỹ Nhân Bolero Phòng Trà Xinh Đẹp Hát Hay Tê Tái – Những Ca Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình 2018 Dân Ca Bolero 488 watching
CN 4 QN Năm C, 2/3/2019. Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy yêu thương. Nhập Lễ: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Ngô & Hoàng Phúc)
L=====& b24 Xác tín Intro ˆ«««jˆ«« « «««ˆ ủễộĐờ œ»». »» »»»» Dm œœ»»»»»» »»œ »»»œ »»»œ ˆ««««jˆ«««
Dâng con trong đỠn thỠlà để thánh hiến ngưỠi con cho Thiên Chúa và cha mẹ có thể thế chân bằng cách dâng cúng của lễ như chim bồ câu hay chiên bò.
Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên, buồn đau sẽ quên. 1.Như con dã tràng, se cát biển đông, sóng nước mênh mông trôi dạt công trình, con nhìn mình chẳng có công chi để mà dâng Ngài trong Thánh lễ hôm nay.
Lúc con lười học, mê chơi Đua đòi chúng bạn, cãi lời, mẹ đau Con ngoan như mẹ mong cầu Mẹ vui, vạn nỗi ưu sầu, khói mây !
con hy yeâu troâng daâng sinh thöông leân laø laø töïa nguyeän moà ñôøi traàm xin hoâi con höông Cha. F nhoïc troïn toûa duû nhaèn nieàm bay tình vun daâng tôùi tha xôùi. hieán. Chuùa. thöù. Am A7. Xin Trong Cho Cho ñöôïc ngaàn ñöôïc hoàn daâng nhö nhö con leân pha hieán trinh. D. Cha leâ leã trong khoâng daâng loøng beân meán Chuùa


và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một ngườ giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân.
» Lời câu đầu: Đời con là một cuộc lữ hành thăng trầm đời sống truân chuyên. Download File ENCORE Nữ Vương Việt Nam (Hợp xướng)
Hy Lễ Đời Con : Nguyễn Ngọc Tiến : Jan 10: Hy Lễ Tình Yêu MIDI : Thế Thông : Mar 06: Kinh Dâng: Trầm Thiên Thu : Jun 13: Kính Dâng Chúa : Trầm Thiên Thu : Jun 15: Kinh Dâng Lễ : Nguyễn Bách : Jan 12: Kinh Dâng Lễ

113. Con Daâng Hy Leã Naøy thanhlinhchoir.com

Nhân tướng học là phép dự đoán về con người thông qua các bộ vị thân thể của con người. Phép dự đoán này có từ rất lâu đời và tồn tại đến ngày nay, trở thành một nét đặc biệt luôn hấp dẫn của nền văn hóa thần bí phương Đông.
Hy Leã Con Daâng Vaên Chi A p Treân ñoâi ÑK. Treân ñoâi tay p naøy con coù gì daâng leân Chuùa. tay naøy chaúng coù gì daâng leân Chuùa. Cuûa leã f cuûa con hoâm A nay laø toäi loãi f quaù khöù ñôøi con. Cuûa leã cuûa con
bb 24 1. 2. 3. ˆ««« « j ñ©i ñ©i NguyŒn Hy LÍ Cu¶c ñ©i con ˆ««« « lÍ tình con dâng hi‰n Ngài dâng hy có £ »»» » »»» œ »» »»»» nghïa
Page 150 – 350 . 155 – Hay Chieu Soi. 159 – Con Chi La Tao Vat 1 Con Chi La Tao Vat 2. 165 – Dau An Tinh Yeu (noi tiep bai 179)

BÀI THƠ DÂNG MẸ vietnamvanhien.net

Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu ? có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu ? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.
Đây thân xác Ngài ban cho con, đây tấm linh hồn mỏng manh bé nhỏ, xin Ngài nhận lấy như của lễ chiều hôm con dâng. Đây mơ ước trọn vẹn tâm tư. Đây những hy vọng đời con bé bỏng. Xin Ngài nhận lấy như trầm hương ngát tỏa lâng lâng.
Hy lễ cuối cùng – Gia Ân. Bài hát Hy lễ cuối cùngdo ca sĩ Gia Ân trình bày.. Thể loại Cầu Hồn Lyric lời bài bát. Mời các bạn nghe mp3 Lyric lời bài bát, xem video và tải nhạc bài hát Hy …
Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy / Chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật / thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn. Xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ.
con Ç j j công dâng m iËt là m ài lòng n³ng khát & ## Ç j J m ma, khao, là tìm nhóng th©y hy nki Ç j j sinh C ha cùng ng±p ngày tràn tháng smßng Ç qua vui con trong xin tâm w dâng. tm. & ## j ây Ô i nén C húa hmkng nhân w tr«m hiÅn tÓa C húa trmßc ÿã tôn thmkng w nhan, yêu, câu ban kinh cho tâm con w nguyËn ngmái & ## tõa m ình ÿóa m áu hoa hy w
con biet lay chi ma tien dang, dang len dang len Chua Hai Dong Cùng dâng dôi trái tim son làm hy le vat . Liên Bình Định . PDF . MP3 UTube . Cùng dâng với Mẹ
b24 q = 60 ««« « «««« 1 _ˆ 3 2 Nµy Nµy Cïng ˆ lµ hiÖp ®oµn HiÕn lÔ hy sinh ˆ««« «. d©ng ®©y con cña d©ng d©ng ˆ««« « j ˆ«« «« «««« tiÕn
Bài hát Hy lễ Phục Sinh trình bày Ca Đoàn Sao Mai, sáng tác Thế Thông, nghe nhạc, tải nhạc, gửi quà tặng âm nhạc tại https://nghenhacthanhca.com:443. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ

Xe Lăn Và Hy Lễ Ban Chiều Nguyễn Thảo Nam


lễ hy sinh pdf khoahoc.mobi

Home→Mục Lục→ Ta Hy Sinh Vì Con Hết. Giới Thiệu Post navigation ← Diệu Vinh Thay Bình An. Tình Yêu Ngài → Ta Hy Sinh Vì Con Hết. Posted on 27/12/2013 by Admin. 3,339 views Bấm vào nút “play” để nghe bài hát:
Xin ñây Bb ngàn rÜ®u Ç©i nÒng tå tình Ön yêu, Am7 tình lòng son. thÖm Xin ñây tri con ân tim Ön chân Ngài thành C quá kính cao dâng v©i vŠ Cha thay! Dm
5/11/2011 · Những bài háT Lễ CẦU HỒN (LỄ TANG).pdf TÊN BÀI HÁT CÂU HÁT ĐẦU Ai kêu cầuAi kêu cầu lên ChúaBao GiờBao giờ, đến bao giờBiết Chúa biết conXin cho con biết ChúaB

Của Lễ Đời Con V.A – NhacCuaTui


CÒN ĐÊM GIÁNG SINH NÀO CHO EM vietnamvanhien.org

bb24 1. 2. Hy LÍ Cu¶c ñ©i ˆ««« « j ñ©i ñ©i NguyŒn ˆ««« « con con dâng dâng có hy ˆ £ «« «« ««« «««« lÍ hi‰n nghïa ˆ ˆ tình Ngài
b24 3. Xin 2. Xin 1. Xin ˆ £ ««« « ««« « ««« « daâng daâng daâng ˆ ˆ leân leân leân Dmœ»» »» Chuùa, Chuùa, Chuùa böôùc maét baùnh
hy hy leã leã C naày nhöõng cheùn A7 hy nho sinh ngon vaø noàng cay men Dm ñaéng chín chuùng xin con thöông G xin haõy hôïp nhaän tieán. laáy. E Xin Xin Am Thaùnh Thaùnh Thaàn Thaàn thaùnh thaùnh hieán hoùa C thaønh thaønh noãi chính F vui Maùu möøng Thòt raát Chuùa linh Gieâ E thieâng – su thaùnh thaønh traùi chính A7
Chúng con cũng cầu xin Chúa gia tăng ơn kêu gọi trong Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con, giúp chúng con biết lắng nghe và đáp lại lời mọi gọi của Chúa. 7.
hy con con tin thg œ»» »» ban yêu sinh dâng Của L ễ Con Dâng Nh ạc: V ăn Duy Tùng Arr. by Minh Thi ện. Title: Cua_Le_Con_Dang Author: Minh Thiện 3/28/2017 11:20:14 AM Subject: Thánh Ca Keywords: Thánh Ca Created Date: 3/28/2017 11:20:25 AM

Hy lễ con dâng YouTube

Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa (C) (117) Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen. Hát Cho Ngài (Dm) (247) Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài. Hát Cho Người Tôi Yêu (902) Như mùa xuân niềm hạnh phúc ấm áp dâng ngập lòng.
Dâng con tim dâng lời cảm tạ, dâng hy sinh dâng trọn một đời. Một đời con tiến dâng lên, trọn vẹn của lễ trinh nguyên. Xin Cha đoái nhận, xin Cha đoái nhận của lễ con dâng.
Bài hát hy le cuoc doi do ca sĩ Thuy Anh thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat hy le cuoc doi – Thuy Anh ngay trên Nhaccuatui.
Của lễ của con hao gầy là tội lỗi quá khứ đời Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript. Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.

https://youtube.com/watch?v=WcWI3JZByjk

cua le cuoc doi thanhcavietnam.org

XIN DAÂNG LEÂN CHUÙA thuvienbao.com

Hy Leã Con Daâng thanhnhac.com


THU VIEN THANH CA CON GI DANG NGAI

Tổng hợp bài hát Dâng Lễ bản Dâng Lễ pdf encore sibilus

BÀI THƠ DÂNG MẸ vietnamvanhien.net
L Dâng Tình Yêu thanhnhaconline.com

Bài hát hy le cuoc doi do ca sĩ Thuy Anh thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat hy le cuoc doi – Thuy Anh ngay trên Nhaccuatui.
Yêu thương con nên Chúa không ngại hy sinh cho con được vui sống. Ôi cao siêu con biết lấy chi mà đền đáp được tình Chúa yêu thương con. 2. Vì tình yêu Chúa tôi không ngại là Ngài đã đến với dương gian trong ngày lạnh giá.
1. Con 2. Với xin tấm dâng bánh lên chén Ngài rượu những kết linh tinh hồn từ lìa cuộc đời đời mong con tìm thành về tâm quê dâng hương hy mới. lễ. Đây Đây linh muôn hồn vàn mẹ lời cha, kinh, thân) đây đây linh lao hồn nhọc bạn đời bè, mình, dâng dâng lên lên Ngài ngài xin xin thương thương lắng dủ
L=====& b24 Xác tín Intro ˆ«««jˆ«« « «««ˆ ủễộĐờ œ»». »» »»»» Dm œœ»»»»»» »»œ »»»œ »»»œ ˆ««««jˆ«««
Dâng con tim dâng lời cảm tạ, dâng hy sinh dâng trọn một đời. Một đời con tiến dâng lên, trọn vẹn của lễ trinh nguyên. Xin Cha đoái nhận, xin Cha đoái nhận của lễ con dâng.
Hy Leã Cuoái Cuøng 3. Laïy 4. Laïy 1. Laïy 2. Laïy Chuùa! Chuùa! Chuùa! Chuùa! Gm Ngaøi Troïn Ñieàu Troïn töø ñôøi maø ñôøi bi con con con Cm xoùt ñaõ khaán ñaõ thöông tin xin daâng muoân yeâu ñeâm cho vaøn, Ngaøi, ngaøy, Ngaøi, Gm phaän troïn ñieàu troïn baày ñôøi maø ñôøi toâi con con con F bieát phoù thieát böôùc bao daâng tha
CN 4 QN Năm C, 2/3/2019. Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy yêu thương. Nhập Lễ: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Ngô & Hoàng Phúc)
Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy / Chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật / thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn. Xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ.

Hy Leã Con Daâng Nguyên Thoại
Hy lễ con dâng – Lm. Văn Chi. Nguyên Thoại

Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu ? có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu ? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.
Hy lễ cuối cùng – Gia Ân. Bài hát Hy lễ cuối cùngdo ca sĩ Gia Ân trình bày.. Thể loại Cầu Hồn Lyric lời bài bát. Mời các bạn nghe mp3 Lyric lời bài bát, xem video và tải nhạc bài hát Hy …
hy hy leã leã C naày nhöõng cheùn A7 hy nho sinh ngon vaø noàng cay men Dm ñaéng chín chuùng xin con thöông G xin haõy hôïp nhaän tieán. laáy. E Xin Xin Am Thaùnh Thaùnh Thaàn Thaàn thaùnh thaùnh hieán hoùa C thaønh thaønh noãi chính F vui Maùu möøng Thòt raát Chuùa linh Gieâ E thieâng – su thaùnh thaønh traùi chính A7
Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy / Chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật / thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn. Xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ.
Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa (C) (117) Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen. Hát Cho Ngài (Dm) (247) Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài. Hát Cho Người Tôi Yêu (902) Như mùa xuân niềm hạnh phúc ấm áp dâng ngập lòng.
Đây thân xác Ngài ban cho con, đây tấm linh hồn mỏng manh bé nhỏ, xin Ngài nhận lấy như của lễ chiều hôm con dâng. Đây mơ ước trọn vẹn tâm tư. Đây những hy vọng đời con bé bỏng. Xin Ngài nhận lấy như trầm hương ngát tỏa lâng lâng.
Title: Encore: C:Music EncoredangleXinDangL Author: power Created Date: 7/2/2001 8:14:38 AM
con Ç j j công dâng m iËt là m ài lòng n³ng khát & ## Ç j J m ma, khao, là tìm nhóng th©y hy nki Ç j j sinh C ha cùng ng±p ngày tràn tháng smßng Ç qua vui con trong xin tâm w dâng. tm. & ## j ây Ô i nén C húa hmkng nhân w tr«m hiÅn tÓa C húa trmßc ÿã tôn thmkng w nhan, yêu, câu ban kinh cho tâm con w nguyËn ngmái & ## tõa m ình ÿóa m áu hoa hy w
bb24 1. 2. Hy LÍ Cu¶c ñ©i ˆ««« « j ñ©i ñ©i NguyŒn ˆ««« « con con dâng dâng có hy ˆ £ «« «« ««« «««« lÍ hi‰n nghïa ˆ ˆ tình Ngài

Hy lễ con dâng – Giang Ân. Nguyên Thoại
CÒN ĐÊM GIÁNG SINH NÀO CHO EM vietnamvanhien.org

puon hoang DANG LE, H. HY TẾ TUYỆT VỜI . THANH LAM . 1/ Đoàn con dâng lên Cha này hy lễ thánh thiêng diệu huyền. Là chiên con hy sinh tự hiến tế để nên cuộc sống, đồi CAN VÊ loang máu hôm nào,Người chịu treo trên Thánh Giá cao. Rồi phục sinh vinh thắng khải hoàn,mở ra phúc vinh ngàn đời. ĐK: Xin dâng Cha này lễ hy sinh giao
2/04/2017 · Sáng tác Văn Chi Ca đoàn Dầu Tiếng Tải PDF tại http://www.dinh.dk/pdf/hylecondang.pdf.
5/11/2011 · Những bài háT Lễ CẦU HỒN (LỄ TANG).pdf TÊN BÀI HÁT CÂU HÁT ĐẦU Ai kêu cầuAi kêu cầu lên ChúaBao GiờBao giờ, đến bao giờBiết Chúa biết conXin cho con biết ChúaB
L=====& b24 Xác tín Intro ˆ«««jˆ«« « «««ˆ ủễộĐờ œ»». »» »»»» Dm œœ»»»»»» »»œ »»»œ »»»œ ˆ««««jˆ«««
Title: Encore: C:Music EncoredangleXinDangL Author: power Created Date: 7/2/2001 8:14:38 AM